Privacy policy & disclaimer

► Domeinnaam, logo en andere bestanddelen verbonden aan Littlestars.eu worden beschermd door intellectuele rechten. Wie ze wenst te reproduceren of verspreiden onder het publiek dient hiervoor de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen aan Inge Vandecaetsbeek.

► De op de website bijhorende informatie wordt met zorg gepubliceerd. Ondanks alles is het mogelijk dat de vermelde informatie niet volledig of onjuist is. Littlestars.eu, Inge Vandecaetsbeek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijke onjuistheden.

► Wij hechten erg veel belang aan je privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van inschrijven en een nieuwsbrief. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Littlestars.eu. Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

► Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Littlestars.eu - info@kindernachtmode.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van je persoonsgegevens. Indien nodig kan je vragen om onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren.